અવતરણ – નવો અવતાર
માઝૂમથી ઍર તીરે

ઘેટું – બાબુલ

ઘેટું – બાબુલ

એક ઘેટું
એકલું બેઠું
વાડ ઠેકી
ખેતરે પેઠું
નથી જોતું
ઘાસ એઠું
ભાંડુથી એ
કેટલું છેટુ
બાબુલ તું
લાવ હેઠું
બાબુલ
એડિનબરો ૧૪/૬/૧૦
Advertisements

No Responses to “ઘેટું – બાબુલ”

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: