અવતરણ – નવો અવતાર
માઝૂમથી ઍર તીરે

શોધું છું – બાબુલ

નિરાંત શોધું છું

હું જાત શોધું છું

છે કેટલી મારી

વિસાત શોધું છું

રે સપના જેવી

એ રાત શોધું છું

ક્યાં હતી ખાનગી

જે વાત શોધું છું

છું  બાબુલ તો યે

હું તાત શોધું છું

ન  હોત જો બાબુલ

શું થાત શોધું છું

 

 

બાબુલ

Advertisements

One Response to “શોધું છું – બાબુલ”

  1. ક્યાં હતી ખાનગી

    જે વાત શોધું છું…WAh..Superb


પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: